Hẹn hò

Chú ý

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu kết bạn đến ai đó

Hãy chọn [Đồng ý hiển thị trong danh sách hẹn hò] trong trang Hồ sơ, mục Cài đặt

Nếu bạn muốn trò chuyện với ai đó

Hãy gửi yêu cầu kết bạn đến họ, bạn bè có thể chat trực tiếp trên hệ thống này!

Chia sẻ - Tâm sự

Không chia sẻ số điện thoại! Hãy trao đổi kín qua chức năng chat của hệ thống sau khi kết bạn.

Xem cũ hơn